REGULAMIN RANG

Moderatorzy: SUPPORT, GTW

Awatar użytkownika
KodiCherry
Administrator
Administrator
Posty: 545
https://www.houzz.com/pro/kuchnie/meble-kuchenne-i-kuchnie-na-wymiar-warszawa
Rejestracja: 09 sie 2018, 23:59
Odpowiedzi: 3
Wersja Kodi: Kodi 18.0

REGULAMIN RANG

Post autor: KodiCherry »

NOWY UŻYTKOWNIK

Mianem nowego użytkownika określa się każdą zarejestrowaną osobę, która nie osiągnęła wymaganej ilości postów.(minimum 3 sensownie i poprawnie napisane posty)


Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum .

Zasady:

Brak - gość rejestrujący się na forum.


Nowy użytkownik objęty jest następującymi restrykcjami:

Brak możliwości wysyłania prywatnych wiadomości.

Nowy użytkownik ma możliwość:

Swobodnego wypowiadania się na forum i na czacie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy związanej z Kodi / nakładkami PTW.


Utrata statusu nowego użytkownika następuje poprzez rażące naruszenie regulaminu i zasad panujących na forum i jest równoznaczne z blokadą / usunięciem konta.


UŻYTKOWNIK

Mianem użytkownika określa się każdą osobę, która zarejestrowała się na forum https://polishteam.ru/forum/ i posiada minimum 3 sensownie i poprawnie napisane posty

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum .

Zasady:

Aby dostać się do grupy należy napisać minimum 3 sensowne i poprawnie napisane posty, w działach w których włączone jest naliczanie postów.

Bonusy:

Zostają zdjęte restrykcje, które nałożone są na nowych użytkowników.
Możliwość awansu na którąś z wyższych rang.
Możliwość swobodnego wypowiadania się na forum / czacie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Możliwość uzyskania szybkiej i profesjonalnej pomocy związanej z Kodi / nakładkami PTW.

Utrata statusu użytkownika następuje poprzez rażące naruszenie regulaminu i zasad panujących na forum i jest równoznaczne z blokadą / usunięciem konta.


UŻYTKOWNIK PRO:

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum .

Zasady:

Minimalny czas spędzony na forum - 30 dni licząc od daty zarejestrowania, czas ten może zostać skrócony w przypadku, gdy użytkownik wykazuje ponadprzeciętną aktywność na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum i udzielanie się w tematach jest czynnikiem pierwszoplanowym.
Aktywność użytkowników aspirujących do rangi liczona jest od dnia napisania pierwszego postu, jeżeli pomiędzy kolejnymi postami występuje przerwa wynosząca 7 dni, licznik aktywności jest zerowany.
O przyznaniu rangi decyduje tylko i wyłącznie ADMINISTRACJA FORUM PTW.

Odebranie rangi jest równoznaczne z rażącym łamaniem regulaminów i zasad panujących na forum.

Bonusy:
Dostęp do działu Konta i Iptv.
Możliwość awansu na którąś z wyższych rang.


PIONIER

PIONIERZY to użytkownicy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu forum.

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum .
Aktywne uczestniczenie w życiu forum.

Zasady:

Minimalny czas spędzony na forum - 60 dni licząc od daty zarejestrowania, czas ten może zostać skrócony w przypadku, gdy użytkownik wykazuje ponadprzeciętną aktywność na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum i udzielanie się w tematach jest czynnikiem pierwszoplanowym.
Aktywność użytkowników aspirujących do rangi liczona jest od dnia napisania pierwszego postu, jeżeli pomiędzy kolejnymi postami występuje przerwa wynosząca 7 dni, licznik aktywności jest zerowany.
O przyznaniu rangi decyduje tylko i wyłącznie ADMINISTRACJA FORUM PTW.
Odebranie rangi jest równoznaczne z rażącym łamaniem regulaminów i zasad panujacych na forum.

PIONIER straci rangę jeżeli:

Rażąco złamie zasady i regulaminy panujące na forum.
Jego aktywność na forum spadnie bądź zaniknie całkowicie.
Nie napisał żadnego postu przez okres 45 dni.
Nie wykazał aktywności na forum przez okres dłuższy niż 45 dni.


Użytkownicy którzy utracili rangę mogą ją odzyskać, jeżeli ich aktywność zauważalnie wzrośnie ( o ile odebranie rangi nie jest równoznaczne z blokadą konta ). Minimalny czas aktywności, po którym można wystąpić o ponowne przyznanie rangi wynosi 30 dni, chyba że użytkownik znów wykaże ponadprzeciętną aktywność na forum. O całokształcie decyduje ADMINISTRACJA FORUM PTW.

Druga utrata rangi wiąże się z ponownym przeprowadzeniem całej procedury.

Bonusy:

Możliwość awansu na którąś z wyższych rang.
Zwiększona pojemność skrzynki PW do 150.
Dostęp do działu VOD.
Możliwość dowolnej zmiany nazwy użytkownika (z wykluczeniem nazw zastrzeżonych - zmianę nazwy przeprowadza członek ADMINISTRACJI FORUM - należy wystosować prośbę). Zmiana nazwy nie może być wykonywana częściej niż raz na rok.


VIP

Użytkownik, który swoją postawą przyczynił się do znacznego rozwoju forum, wykazał i wykazuje wysoką aktywność na forum.

Obowiązki

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum.

Zasady:

Rangę może otrzymać użytkownik, który znacząco przyczyni się do rozwoju forum.
Rangę może otrzymać użytkownik, który aktywnie uczestniczy w życiu forum.
O nadaniu rangi decyduje ADMINISTRACJA FORUM PTW.
Członkom ekipy, którzy obecnie nie pełnią już żadnej funkcji na Polish Team Wizard o pozostawieniu rangi decyduje ADMINISTRACJA FORUM PTW.

Bonusy:

Zwiększona pojemność skrzynki PW do 300.
Dostęp do wersji VIP nakładek PTW.
Dostęp do strefy VIP-owskiej, działu widocznego wyłącznie dla posiadaczy rangi.
Możliwość dowolnej zmiany nazwy użytkownika (z wykluczeniem nazw zastrzeżonych - zmianę nazwy przeprowadza członek ADMINISTRACJI FORUM - należy wystosować prośbę). Zmiana nazwy nie może być wykonywana częściej niż raz na rok.

VIP straci rangę jeżeli:

Rażąco złamie zasady i regulaminy panujące na forum.
Jego aktywność na forum spadnie bądź zaniknie całkowicie.
Nie napisał żadnego postu przez okres 45 dni.
Nie wykazał aktywności na forum przez okres dłuższy niż 60 dni.

SVIP

Ranga specjalna, przyznawana tylko wybranym i zaufanym użytkownikom forum.

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum.

Zasady:

O nadaniu rangi decyduje ADMINISTRACJA FORUM PTW.

Bonusy:

Zwiększona pojemność skrzynki PW do 300.
Dostęp do wersji VIP nakładek PTW.
Dostęp do ukrytych działów na forum.
Możliwość dowolnej zmiany nazwy użytkownika (z wykluczeniem nazw zastrzeżonych - zmianę nazwy przeprowadza członek ADMINISTRACJI FORUM - należy wystosować prośbę). Zmiana nazwy nie może być wykonywana częściej niż raz na rok.

SVIP straci rangę jeżeli:

Rażąco złamie zasady i regulaminy panujące na forum.
Jego aktywność na forum spadnie bądź zaniknie całkowicie.


Support

Użytkownicy ponadprzeciętni, którzy posiadają sporą wiedzę tematyczną bądź ogólną.

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum.

Zasady:

Support może zostać przyznany tylko przez ADMINISTRACJĘ FORUM PTW, pomijając przy tym standardową procedurę naboru.
Decyzja o nadaniu rangi należy tylko do ADMINISTRACJI FORUM PTW.

Support straci rangę jeżeli:

Rażąco złamie zasady i regulaminy panujące na forum.
Jego aktywność na forum spadnie bądź zaniknie całkowicie.

Bonusy:

Możliwość odzyskania rangi z pominięciem procedury rekrutacyjnej (powrót na stanowisko Support).
Zwiększona pojemność skrzynki PW do 500.
Dostęp do wersji VIP nakładek PTW.
Dostęp do ukrytych działów forum.
Możliwość dowolnej zmiany nazwy użytkownika (z wykluczeniem nazw zastrzeżonych).
Widoczność ukrytych użytkowników.


Globalny moderator

Moderator jest osobą odpowiedzialną za utrzymywanie porządku na forum. Dba, aby użytkownicy przestrzegali regulaminu. Nie każdy moderator musi być ekspertem w sprawach komputerowych, jednakże przynajmniej podstawowa wiedza na ten temat jest wymagana.

Obowiązki:

Przestrzeganie regulaminów i zasad panujących na forum.
Aktywne uczestniczenie w życiu forum.
Opieka nad swoimi działami wyznaczonymi przez Administrację.
Pomoc użytkownikom oraz dbanie o porządek i rozwój działów.

Zasady:

Podczas przeprowadzania naboru użytkownik aspirujący nie może posiadać na swoim koncie żadnego ostrzeżenia.
Ostateczna decyzja w sprawie asygnowania nowego moderatora należy do ADMINISTRACJI FORUM PTW.

Bonusy:

Otrzymuje uprawnienia globalnego moderatora, co oznacza, że będzie posiadał pełne prawo moderacji we wszystkich działach.
Zwiększona pojemność skrzynki PW do 500.
Dostęp do strefy VIP-owskiej, tajnego działu widocznego wyłącznie dla rangistów.
Możliwość dowolnej zmiany nazwy użytkownika (z wykluczeniem nazw zastrzeżonych).
Widoczność ukrytych użytkowników.Administrator

Użytkownicy o najwyższych uprawnieniach, których zadaniem jest zarządzanie portalem i forum.Rangi specjalne:

DEVELOPER, VIP, SVIP, QWER, MBOX, PiKodi .

Rangi są przyznawane wyłącznie przez administracje .Rangi QWER,MBOX,PiKodi są przyznawane danym twórcom nakładek a rangi VIP i SVIP za szczególne uznania dla forum lub wspomaganie jego istnienia .RANGA DEVELOPER jest szczególną rangą przyznawaną twórcom oprogramowania. RANGA DEVELOPER ma dostęp do wszystkich działów na forum .
O nadaniu poszczególnych rang decyduje ADMINISTRACJA FORUM PTW. Nie dotacja. To nie targ.
ADMINISTRATOR FORUM PTW MOŻE ODEBRAĆ RANGĘ BEZ PODANIA POWODU.
Zablokowany